Test alert message!

Het Probisana wasmiddel is een milieubevorderend probiotisch wasmiddel voor het reinigen en ontgeuren van alle soorten was.

- Superconcentraat
- Voor witte en bonte was tot 60°C
- Actieve geurbestrijding
- Houdt de wasmachine en afvoeren zuiver

Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen: 
Anionogene oppervlakte actieve stoffen 5 - 15%
Polycarboxylaten < 5%
Fosfonaten < 5%
Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen <5%
Enzymen <5%
Parfums
Conserveringsmiddelen (Methylisothiazolinone), Bacilus ferment

Gebruik
Dosering:
Licht vervuild wasgoed: 
Zacht water 15 ml
Middelhard water: 15 ml
Hard water 30 ml
Normaal vervuild wasgoed:
Zacht water 30 ml
Middelhard water: 30 ml
Hard water: 45 ml
Sterk vervuild wasgoed
Zacht water 45 ml
Middelhard water: 45 ml
Hard water: 60 ml

Waarschuwing
Bevat subtilisine. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Na het werken met dit product grondig de handen wassen. 
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen
Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 
Buiten bereik van kinderen houden.
Bij het inwinnen van medisch advies: de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Fabrikant
Chrisal NV
Priester Daensstraat 9
3920 Lommel
Belgie

 

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder