Test alert message!

Dreft elke dag normaal waspoeder

Voor de dagelijkse zorg van uw wasgoed.

Samenstelling
5-15% anionogene oppervlakteactieve stoffen, <5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten, polycarboxylaten, zeolieten, enzymen, parfums

Gebruik
Volg de wasinstructies op de verpakking.

Waarschuwing
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
Buiten het bereik van kinderen houden. 
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 

Bij twijfel over de kleurvastheid van een nieuw kledingstuk, apart wassen op lage temperatuur.

Fabrikant
Bluesun Consumer Brands BV
Kuifmees 64
3435 RG  Nieuwegein

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder